झिगु पासा पुचः

समाजमा बसेर गर्नुपर्ने आर्थिक तथा सामाजिक कृयाकलापहरुमा सहज वातावरण बनाई एक अर्कोमा सहयोगी भावनाको सृजना गरी मानवीय तथा मित्रवत नाताले समूहमा आवद्ध व्यक्ति तथा निजको परिवारहरुले गर्नुपर्ने आर्थिक तथा सामाजिक कृयाकलापहरुमा सहयोग गर्ने एवम् आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विकासमा टेवा पुर्याउन एक क्रियाशिल समूहको आवश्यकता महशुस गरी यस पुचःको गठन गरीएको ।